Напрямки роботи

  • Друк

Місія Веселинівської ЦРБ – збирання, збереження та подальший розвиток бібліотечно-інформаційних ресурсів, забезпечення вільного доступу всіх категорій користувачів до вітчизняних світових документальних та інформаційних ресурсів для розвитку творчої індивідуальності, задоволення інформаційних, освітніх та дозвільних потреб кожного.

Напрямки роботи:

 *  забезпечення всіх користувачів бібліотеки вільним доступом до інформації  через фонди бібліотеки та мережу Інтернет;

 *  розвиток технічної бази для широкого забезпечення доступу до інформації;

 *  сприяння освоєнню нових технологій працівниками бібліотек системи;

 *  удосконалення функціонування модельних бібліотек;

 *  зміцнення зв’язків з органами місцевої влади та місцевого  самоврядування;

 *  удосконалення форм і методів обслуговування користувачів з урахуванням сучасних змін в суспільстві шляхом впровадження вітчизняних та зарубіжних досвідів;

 *  створення комфортних умов при обслуговуванні користувачів;

 *  формування позитивного іміджу сучасного культурно-освітнього закладу;

 *  участь у реалізації інформаційно-бібліотечних програм і проектів;

 * співпраця з освітніми та іншими установами в організації просвітніх заходів для громади;

 * методи забезпечення функціонування мережі бібліотек, здійснення постійного моніторингу проблем та бібліотечного обслуговування.