Company Logo

slide 1 slide 2 slide 3

Відео про бібліотеку

Статистика відвідувань

mod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcountermod_jvcounter
12
65
397
77
259419
192.168.0.146

Зараз на сайті

На сайті 27 гостей та немає учасників

Соціальні мережі

Share

Правила користування

Рейтинг користувача:  / 0

1.       ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 Правила користування бібліотеками Веселинівської ЦБС розроблені на основі «Типових правил користування бібліотеками України»,  у відповідності до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» із змінами та доповненнями, і затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001/ №319, та зареєстровані у Міністерстві юстиції України 22.06.2001 за № 538/5729.

2.  ПРАВА КОРИСТУВАЧІВ.

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності, освіти, соціального походження, політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування.

2.2. Іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правилами на бібліотечне обслуговування, що громадяни України.

2.3. Користувачі бібліотеки мають право:

* Безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат;

* Безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;

* Безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки;

* Отримувати доступ до інформації про діяльність органів державної влади;

* Користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі.

2.4. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більше 5 документів терміном до 30 днів. Термін користування новими надходженням, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 15 днів. Кількість документів, що видаються в читальному залі, не обмежуються. Кожна бібліотека самостійно визначає види й типи документів, що видаються лише в читальному залі.

2.5. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або іншому обліковому документі.

2.6. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.

2.7. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому, бібліотекою визначається розмір коштів, що передаються користувачами як забезпечення виконання ними зобов’язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів. За дітей кошти вносять батьки або особи, під наглядом яких перебувають діти. Якщо одержані в бібліотеці в такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок бібліотеки і використовуються  на придбання бібліотечних документів.

2.8. У разі відсутності у бібліотечному фонді потрібних  документів користувач має право отримати їх з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін.

2.9. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальними залами або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.7. Типових правил.

2.10 Окремі категорії користувачів мають право на пільги, які встановлюються бібліотекою.

3. ОБОВЯЗКИ КОРИСТУВАЧІВ.

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни пред’являють паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов’язання їх виконувати й дають відомості для заповнення реєстраційної картки або читацького формуляра.

У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.

Діти й підлітки до 16 років записуються у бібліотеку на підставі документу, який пред’являють їхні батьки, установи або особи, під наглядом яких перебувають діти.

3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них, при одержанні документів має право перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов’язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлені у документах дефекти несе користувач.

3.3 Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.

3.4. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним, або відшкодувати його ринкову вартість. Розмір відшкодування визначається бібліотекою.

3.5 За втрату або псування документа з фонду бібліотеки неповнолітнім користувачем відповідальність несуть його батьки, навчальний заклад чи установа, під наглядом яких він перебуває.

3.6 Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляє права відвідувати її. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотеко можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.

3.7. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити дозволяється в спеціально відведених місцях.

3.8. Документи, одержані з фондів бібліотеки, користувач повинен повернути в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня за кожен документ, за кожний прострочений день.

4. ОБОВЯЗКИ БІБЛІОТЕК З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ.

Бібліотеки зобов’язані:

* Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в т.ч. платні;

* Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;

* Оперативно задовольняти запит користувачів на документи, вживати заходи для одержання відсутніх у фондах бібліотек системи;

*  Дбати про культуру обслуговування користувачів;

* Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотеками, сприяти підвищенню культури читання;

* Задоволення потреби в створенні при бібліотеках читацьких об’єднань, клубів за інтересами;

* Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих документів;

* Урахувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні соціокультурних заходів;

* Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, без їх згоди;

* Створювати бібліотечні ради;

* Звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.

 

 

Адміністрація             

Веселинівської ЦБС

 

 

Випадкове зображення

 044.jpg

Опитування

Як часто Ви відвідуєте бібліотеку?

Раз на рік - 0%
Раз на місяц - 13%
Раз на тиждень - 17.4%
Кожен день - 69.6%
Жодного разу - 0%

Total votes: 46Copyright ® 2012; Vyzer O.M.; E-mail: vyzer62@gmail.com